Co je to lymfedém?

Lymfedém je zvláštním druhem otoku způsobeným poruchou odtoku tkáňového moku (mízy, lymfy) z po­stižené končetiny. Otok se může prakticky objevit kdekoliv na těle, ale nejčastěji postihuje horní a dolní končetiny.

Lymfedém (mízní otok) je onemoc­něním celoživotním a přináší pa­cientovi jak fyzickou, tak psychickou zátěž. Pokud otok není léčen nebo je léčen nesprávně, může vést k inva­lidizaci a ke snížení kvality života. Léčba lymfedému musí být důsledná a trvalá.

Jak funguje lymfatický systém

Úkolem lymfatické, neboli mízní sou­stavy je odvádět z tkání velké molekuly nebo částice, které neprojdou stěnou kapilár do žil. Lymfatické cévy začínají v tkáni slepými výběžky jako jemné vlásečnice, sbíhají se v kmeny. Jejich soutokem vzniká hrudní mízovod, kterým lymfa (míza) odtéká do žilní krve. Do soustavy mízních cév je vloženo mnoho mízních uzlin, v nichž se míza filtruje. Mízní uzliny zachycují mikroorganismy, toxiny či hmotné částečky vniklé do těla sliznicemi.

Příčina vzniku lymfedému

Nedostatečnost mízního systému může být způsobena chyběním mízních cév nebo mízních uzlin (příčina vrozená – tzv. primární lymfedém) nebo poško­zením mízního systému např. úrazem, operací, nádorem apod. (příčina získaná – tzv. sekundární lymfedém).

V tkáni a podkoží se hromadí tkáňová tekutina a vzniká lymfedém. Mízní otok je řešitelný komplexní terapií (kombi­nace různých postupů), která obnovuje a posiluje kapilární mízní pumpu.

Klinický obraz

Základem klinických projevů je přítom­ nost bledého, chladného, zprvu měk­ kého, posléze tuhého, většinou nebo­lestivého otoku končetiny. Tím, jak se postupně hromadí v podkoží bílkoviny, dochází k tuhnutí kůže a podkoží.

Diagnostika lymfedému

Pro stanovení diagnózy lymfedému končetin jsou velmi důležité anamne­stické údaje (údaje o zdravotním stavu pacienta před objevením se nemoci) a jejich správné vyhodnocení, klinický obraz a zkušenost lékaře. V rámci pří­strojového vyšetření se používá izoto­pové vyšetření mízního systému. Jedná se o vyšetření prováděné pomocí radio­izotopů, jejichž množství se zjišťuje ve sledovaném orgánu.

Otoky končetin z jiných příčin

Lymfedém by neměl být zaměňován s otoky jiného původu, hlavně žilního. Na druhé straně neléčená žilní nedosta­tečnost může přejít do smíšené formy otoku mízního a žilního a je léčena stejně.

Otoky dolních končetin jsou také přítomny při mnohých vnitřních cho­robách (onemocnění srdce, ledvin, štítné žlázy, apod.). Jejich léčba je odlišná.

Komplikace lymfedému

Lymfedém svého nositele nejen obtěžuje vzhledem a omezením pohyb­livosti končetiny, ale v pokročilém stadiu může být zdrojem dalších komplikací. Velmi často to jsou opakované infekce kůže a podkoží (růže). Dále kožní změny s tvorbou záhybů, laloků, bradavičnatých vý­růstků a častou přítomností plísňové či bakteriální infekce. Stejně tak i přítomností lymfatických puchýřků s výronem mízy.

Léčba lymfedému

Léčebným úkolem je zabránit dalšímu zhoršení otoku s následnou invalidizací pacienta a imobilizací končetiny (nes­chopností pohybu končetinou).

U většiny pacientů je lékem volby komplexní terapie, která má za úkol omezit tvorbu mízy, usnadnit proudění mízy, odvádět makromolekulární látky (látky s velkými částicemi) a zabrzdit vazivovou přestavbu.

Kontaktujte nás

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Předmět zprávy

Vaše zpráva

Před odesláním opište bezpečnostní kód:
captcha