Arcus onko a lymnfocentrum Brno

 

 

Spolupracujícím lékařům

 

Vážení kolegové,

 

naše pracoviště je zaměřeno na léčbu lymfatických otoků končetin a obličeje.

Primární lymfedém je vrozená nedostatečnost lymfatického systému  na akrech.

Sekundární lymfedém je vyvolán zánětlivým, radiačním a nebo mechanickým poškozením lymfatické drenáže.

Je třeba mít na paměti, že lymfatický systém má omezenou kapacitu a proto k otokům dochází jejím překročením.

Do diferenciální rozvahy otoků končetin rozhodně porucha lymfatické drenáže patří, ale až po vyloučení všech jiných vyvolávajících příčin otoků.

Proto se na Vás obracím s výzvou, abyste před indikací lymfologického vyšetření tento fakt měli na paměti a vyšetření spadající do diferenciální dg. otoků prováděli .

Jsou to zejména :

*  komplexní laboratorní vyšetření, které by nemělo být starší 6 měsíců – včetně hormonů štítnice

* cévní vyšetření při otocích dolních končetin

* vyšetření u specialistů – interna, revmatologie, endokrinologie,neurologie        tato vyšetření dle laboratorních výsledků a aktuálního stavu pacienta….

* výčet alergií, zejména na léky, evetn. alergologické vyšetření

* gynekologické vyšetření u žen v posledním roce (mamografické u otoků horních končetin)

* výsledky onkologických vyšetření u onkologických pacientů, zejména údaj, zda jsou v remisi onemocnění

* do žádanky či doprovodné dokumentace uvádějte i výčet léků, které pacient užívá, zejména starší lidé si svou medikaci přesně nevybavují..

Vyšetřovací možnosti lymfologa jsou omezeny na fyzikální vyšetření a na indikaci lymfoscintigrafie – pacienty posíláme na kliniku nukleární medicíny ve FN Brno. Námi požadovaná vyšetření sami provádět nemůžeme a musí být i dle postupu lege artis provedeny před lymfologickým vyšetřením.

Dovolím si Vás upozornit na to, že celá řada diagnóz je kontraindikována k provádění lymfoterapie, musím posoudit komplexně na základě Vámi dodaných vyšetření, zda je pacient k léčbě indikován a zda je i schopen absolvovat.

V žádném případě nemohu akceptovat doporučení k provedení lymfodrenáží- indikaci může provést pouze lymfolog odbornost 404 , nejedná se o metodu léčebné rehabilitace. Proto ani pacientům neslibujte lymfoterapii bez naší indikace.

Těším se na spolupráci s Vámi a doufám, že vždy bude ve prospěch našich pacientů.

 

 

Prim. MUDr. Jindřich Rutta